Полезна информация

Защо SineUPS?

 • Защо SineUPS (Uninterruptible Power Supply - Непрекъсваемо Захранване)?

  Идеалната форма на напрежението за променливо-токови консуматори е синусоида. Повечето UPS предлагани на пазара (включително стандартните UPS за компютри) генерират т.нар. модифицирана синусоида, която всъщност представлява правоъгълни импулси и изходното напрежение няма нищо общо със това в мрежата.

  Всички индуктивни товари (ел. двигатели, помпи, трансформатори) и електронна апаратура са пригодени да работят единствено със синусоидално захранващо напрежение. Не-синусоидално захранване прави работата на тези и други консуматори неефективна (по-голяма консумация, загряване), а прецизната електроника за управление на газови котли, пелетни котли и други не сработва.

  Могат да бъдат захранвани както битови, така и индустриални устройства:

  • циркулационни помпи
  • управления на газови котли
  • вентилация
  • компютри
  • аудио, TV
 • Какъв модел ми е необходим?

  Избора на SineUPS гарантира безпроблемна работа на всякакви консуматори, работещи с напрежение 230V / 50Hz. Избора на конкретен модел устройство зависи от мощността на консуматора (W) и времето на работа в авариен режим. Първо изчислете мощността на уреда / уредите, които смятате да захранвате. Изберете модел SineUPS, чиято изходна мощност надвишава вашите нужди.

  Ако мощност от 100W е достатъчна за вас, то тогава може да изберете дали да ползвате модел с вградена батерия, осигуряващ работа на 40W товар за 2 часа или модел с външна батерия, капацитета на която може да изберете според времето на работа, което желаете.

 • Какъв акумулатор е необходим?

  SineUPS работи с оловно-киселинни акумулатори с напрежение 12V. За моделите SineUPS без вградена батерия е необходимо допълнително да се свърже такава. Те биват два вида – обслужваеми и необслужваеми (капсуловани). Ако използвате устройството в домашни условия, препоръчваме да използвате капсулован акумулатор (гелов), тъй като в противен случай е възможно отделянето на взривоопасни и отровни газове от електролита на акумулатора.

 • Колко време ще работи при прекъсване на електричеството?

  За да изчислите времето на работа на SineUPS в авариен режим (при прекъсване на ел. захранване) е необходимо да знаете мощността на консуматора – P (W) и капацитета на батерията C (Ah). Тогава времето на работа на SineUPS в часове t (h) e:

  t = 12 x C / P

  Например, циркулационна помпа с мощност 100W и външен акумулатор с капацитет 60Ah ще работи 12 * 60 / 100 = 7.2 часа.

  Това време е приблизително, тъй като има много фактори, влияещи върху работата. Например, капацитетът на акумулатора зависи от степента на неговия заряд, околната температура и възрастта му.

  Ако искате да изберете капацитета на акумулатора, който да закупите C (Ah), то знаейки мощността на товара P (W) и времето на работа t (h):

  C = t x P / 12

  Например, за циркулационна помпа с мощност 100W и очаквано време на работа 4 часа ви е необходим акумулатор с капацитет 4 * 100 / 12 = 33Ah.

 • Какви защити има?

  SineUPS е напълно автоматизирано устройство, управлявано по интелигентен начин от микроконтролер. Превключването между мрежов и инверторен режим е напълно автоматично, както и зареждането на батерията и поддържането й в режим готовност винаги , когато е налично мрежово захранване. Има защити от:

  • обратно включване на външен акумулатор
  • претоварване и късо съединение на изхода в режим инвертор
  • изведен външен предпазител при късо съединение в мрежов режим
  • високо и ниско напрежение на батерията
  • прегряване
 • Може ли да работи без акумулатор?

  Не. Без свързана батерия устройството не може да изпълнява предназначението си – да защитава консуматорите в случай на проблем със захранването.

 • Има ли модел SineUPS с вътрешен и външен акумулатор?

  Да! Предлагаме SineUPS модел S100a+, който освен вграден акумулатор има и изводи за включване на външен акумулатор. При свързан външен акумулатор автоматично се изключва вътрешния и така се осигурява нормален заряден ток за различните капацитети акумулатори. При изключване на външния акумулатор UPS-ът автоматично преминава на захранване от вътрешната батерия.

Защо диференциален термостат?

 • Защо е необходим Диференциален термостат?

  Диференциалният термостат управлява обмена на топлинна енергия, генерирана от слънцето. Той е съществена част от всяка соларна система. Освен това следи и за аварийни случаи и предотвратява потенциални опасни ситуации.

  Алтернативните системи за отопление все повече навлизат в бита и ежедневието ни. Слънчевите колектори са екологично чиста и икономически изгодна възможност за преобразуване на слънчевата енергия в топлинна. Диференциалният термостат, разработен от фирмата ни, осигурява комфорт при обслужването на слънчевите колектори и умното изразходване на топлата вода от бойлера. От показанията на дисплея можете да следите и контролирате във всеки момент какви са температурите на слънчевия колектор и на бойлера - в горната и в долната му част. Диференциалният термостат ще ви помогне да решите и проблеми, свързани с прекомерното понижаване или повишаване на външната температура. Чрез неговото използване ще предпазите системата от прегряване или замръзване.

 • Какво е приложението на Диференциалния термостат?

  Диференциалният термостат има широко приложение в различни отоплителни системи, като:

  • слънчев колектор и бойлер
  • камина с горивна камера и бойлер
  • котел (с твърдо гориво, газ, ел. нагревател) и бойлер

  Диференциалният термостат има релейни изходи, чрез които се захранва циркулационната помпа (трипътен вентил) и електрическия нагревател на бойлера. Следенето на температурите на топлоизточника и бойлера става посредством термочувствителни сензори.

 • Как се работи с Диференциалния термостат?

  Диференциалният термостат се монтира и свързва, като с особено внимание на подходящо място се разполагат термосондите. Устройството се настройва според спецификата на инсталацията и желанията на клиента по много и най-разнообразни параметри:

  • текуща температура в различни точки на отплителната система
  • тест за състоянието на циркулационната помпа
  • защита от блокирането на помпата при продължително спиране на нейната работа
  • работа в режим ваканция
  • защита при аварийни случаи

  Диференциалният термостат е дистанционното управление на вашата слънчева инсталация. Той ще ви осигури автоматично регулиране на процеса на експлоатация на изградената ви отоплителна система от енергията на слънцето. Вие следите цифровия интерфейс с показания от широкия спектър на функциите на диференциалния термостат и контролирате топлообмена между колектор и бойлер.

Ако имате още въпроси и ще се постараем да отговорим и на тях с голямо удоволствие!