image
logotSol

tSol Термостати

Pic

Програмируем диференциален термостат с 2 входа и 1 изход, специализиран за управление на топлообмена между слънчев колектор и бойлер.

Pic

Програмируем диференциален термостат с 3 входа и 2 изхода, специализиран за управление на топлообмена между слънчев колектор и бойлер.

Pic

Програмируем термостат с 1 вход и 1 изход, с уиниверсално приложение за отоплителни инсталации.