image
logoSineUPS

SineUPS

Pic

Модел S100 има изводи за външен акумулатор и е подходящ за консуматори с мощност до 100 W.

Pic

Модел S100a има вграден акумулатор с капацитет 7.2 Ah и е подходящ за консуматори с мощност до 100 W.

Pic

Модел S100a+ има както вграден акумулатор с капацитет 7.2 Ah, така и изводи за външен и е подходящ за консуматори с мощност до 100 W.

Pic

Модел S200 има изводи за външен акумулатор и е подходящ за консуматори с мощност до 200 W.

Pic

Модел S400 има изводи за външен акумулатор и е подходящ за консуматори с мощност до 400 W.

Pic

Модел S600 има изводи за външен акумулатор и е подходящ за консуматори с мощност до 600 W.

Pic

Модел S850 има изводи за външен акумулатор и е подходящ за консуматори с мощност до 850 W.

Pic

Модел S1200 има изводи за външен акумулатор и е подходящ за консуматори с мощност до 1200 W.